Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawadzkie, Gmina Zawadzkie rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie gminy Zawadzkie, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, tj. na:

• kocioł na biomasę (pellet) spełniający wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu

• ogrzewanie olejowe

• ogrzewanie elektryczne

• ogrzewanie gazowe (gaz lpg)

• ogrzewanie gazowe (przyłączenie do sieci gazowej)

• pompę ciepła

• pompę ciepła + panele fv

• podłączenie do sieci ciepłowniczej

Mieszkańcy, którzy w najbliższych dwóch latach (2021-2022) planują likwidację indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotłów/pieców na paliwo stałe) proszeni są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem deklaracji, w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie.

Wzór deklaracji do pobrania dostępny jest :

– plik do pobrania: Deklaracja woli przystapienia do projektu z zalacznikami

– na stronie internetowej gminy Zawadzkie www.zawadzkie.pl/Aktualności,

– w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. 110,

– u sołtysów w Sołectwach Żędowice i Kielcza.

 

Deklaracja ma charakter wstępny i nie jest wiążąca. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Zawadzkie zewnętrznych środków dofinansowania oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie. W przypadku realizacji projektu indywidualny odbiorca, który złoży wypełnioną deklarację otrzyma dofinansowanie zależne od wybranego źródła ciepła i skali realizowanej inwestycji sięgające max. 34% kosztów inwestycji ze środków UE oraz max. 2.000,00 zł ze środków budżetu gminy * W projekcie nie ma tzw. kryterium dochodowego (uzależnienia wielkości dotacji od uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym). Dla osób, które terminowo złożą deklaracje, Gmina Zawadzkie przygotuje wniosek i sfinansuje uproszczoną ocenę energetyczną nieruchomości (element obowiązkowy programu).

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 01.10.2020 r. do godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem ul. Dębowa 13 pok. 110 lub biuro podawcze Decyduje kolejność złożonych deklaracji.