W związku z podjętymi działaniami przez Gminę Zawadzkie w celu  realizacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w przyszłym roku zwracam się do Mieszkańców Kielczy oraz gminy Zawadzkie z zapytaniem o propozycje godzin funkcjonowania PSZOKA, wstępne propozycje:

a) dwie soboty w miesiącu od 9-15

b) dwie soboty i dwie środy w miesiącu ( na przemian środa 9-15 sobota 12-18)

c) wtorek 9-15 czwartek 13-19 sobota 9-15

Proszę wziąć pod uwagę, że większa ilość godzin może przełożyć się na zwiększenie stawki tzw. opłaty śmieciowej.

Wszystkie odpowiedzi proszę zawierać w komentarzach. Jest to forma konsultacji społecznej- proszę o udostępnianie. Jeżeli Ktoś ma inne propozycje proszę o wiadomość.