11 stycznia 2021 roku minął termin składania formularzy zgłoszenia propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.

Po weryfikacji i analizie zgłoszonych projektów przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem, pozytywnie oceniono siedem wniosków.

Jednym z nich jest zadanie nr 3 – Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kielczy przy ulicy Szkolnej. 

Głosowanie on-line  i stacjonarnie  w dniach 12.03 – 01.04.2021 roku

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie www.kielcza.info