Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy została założona w 1893 roku. Nasza miejscowość graniczy terytorialnie z gminą Krupski Młyn powiat Tarnowskie Góry oraz gminą Wielowieś powiat Gliwicki.

Obecny budynek OSP budowany był w latach 1982-1987, a jego oddanie do użytku miało miejsce w dniu 2 sierpnia 1987r. Wcześniej w miejscu dzisiejszego budynku OSP była szkoła podstawowa. Obiekt posiada trzy boksy garażowe, zaplecze socjalne, salę na piętrze, pomieszczenie biurowe i gospodarcze, wyposażony jest w kotłownię na paliwo stałe.

Od 1995 roku jednostka jest włączona do (KSRG) Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Całokształtem pracy jednostki kieruje 7-dmio osobowy Zarząd.

  • druh Henryk Bartoszek – Prezes

  • druh Engelbert Giera – Wiceprezes

  • druh Jarosław Grondes – Naczelnik

  • druh Krzysztof Glowania – zastępca Naczelnika

  • druh Rafał Kulik – Sekretarz

  • druh Rafał Guzy – Skarbnik

  • druh Jan Wyrwich – Członek

W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

  • druh Andrzej Pasieka

  • druh Roman Bartoszek

  • druh Joachim Wind

Do 19 października 2016 roku jednostka miała na wyposażeniu trzy leciwe samochody pożarnicze – ciężki Jelcz GCBA z 1987 roku – średni marki Robur z 1978 roku oraz lekki Volkswagen z 1993 roku.

Jednostka w 2002 roku pozyskała z miasta partnerskiego w Niemczech auto Robur natomiast w 2008 roku pozyskano samochód lekki Volkswagen Transporter, który przystosowany został jako samochód techniczny i w razie potrzeby wykorzystywany jest również do zarządzania kryzysowego w gminie.

Obecnie OSP posiada nowy samochód marki Volvo FL 280 (GBA-Rt), który jest pierwszym samochodem wyjazdowym.

W swych szeregach jednostka zrzesza 59 członków w tym ( 8 honorowych, 8 wspierających) 37 może bezpośrednio brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od sześciu lat funkcjonuje również przy OSP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Jednostka współpracuje również z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miejscowości i bierze czynny udział w lokalnych uroczystościach na terenie gminy. Corocznie jednostka uczestniczy w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz Turnieju wiedzy Pożarniczej. Od 2008 roku działa również Internetowe Centrum Edukacyjne, gdzie chętnie przychodzi nie tylko młodzież ale i mieszkańcy.

W dziesiątą rocznice oddania nowego budynku strażnicy w sierpniu 1997 roku społeczeństwo miejscowości ufundowało strażakom sztandar.

Szczególne zaangażowanie jednostka wykazała w latach 1997- powódź, 2003 – „małe tornado” w gminie Zawadzkie, 2008 rok – tornado w gminach Ujazd, Strzelce Opolskie, 2010 rok – powódź w gminie Zawadzkie, 2013 rok – czerwiec wysoka woda w gminie Zawadzkie oraz w 2016 roku dostosowując jeden z boksów garażowych do garażowania nowego samochodu.

Fanpage OSP Kielcza