Rada sołecka

Dnia 31.01.2019 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zebrania wyborczego zdecydowano o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej naszej miejscowości.

Sołtysem naszej wsi pozostał na kolejną kadencję Jan Czanguleit. Zmianie uległ natomiast skład Rady Sołeckiej.

Skład Rady Sołeckiej:

  • Anna Mudrak – przewodnicząca Rady Sołeckiej

  • Paweł Małecki – wiceprzewodniczący

  • Mariusz Panchyrz – członek

  • Hubert Hatlapa – członek

  • Piotr Maisel – członek

Sołtys

Jan Czanguleit
tel. kontaktowy:
504 118 022

Napisz do nas

Podczas pierwszego zebrania ustalono, że zebrania Rady Sołeckiej będą odbywać się systematycznie minimum raz w miesiącu a spotkania będą protokółowane. Poniżej protokoły z zebrań Rady Sołeckiej.