Nasi radni

Dnia 21 października 2018 roku w wyniku demokratycznie przeprowadzonych wyborach naszą miejscowość reprezentować będą Radni:

15 Okręg Wyborczy

Agnieszka Dorota Stefan

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zawadzkiem, komisja budżetowo-gospodarcza.

Wykształcenie wyższe, absolwentka kierunku turystyka i rekreacja na AWF Katowice. Założycielka scholii „Gaudium”, pasjonatka i autorka tekstów nt. historii i dziedzictwa kulturowego małych miejscowości. Działając na rzecz społeczeństwa szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na temat wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży, ich aktywizację oraz stwarzanie warunków do dobrego startu w dorosłe życie.

Wyślij wiadomość

14 Okręg Wyborczy

Hubert Krystian Hatlapa

Komisja rewizyjna, komisja samorządności i porządku publicznego

Mieszkaniec Kielczy od urodzenia, wykształcenie wyższe elektrotechniczne oraz studia podyplomowe: z zakresu zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości. Pracuje jako Starszy Projektant Układów Sterowania / Kierownik Projektów  w Katowicach. W naszej gminie pragnę kłaść nacisk na szeroko pojęty rozwój technologiczny, nie zapominając o sprawach i interesach bliskich mieszkańcom Kielczy. Żeby nasza miejscowość nie była marginalizowana w Gminie Zawadzkie.

Wyślij wiadomość

13 Okręg Wyborczy

Paweł Małecki

Komisja budżetowo-gospodarcza, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

Wykształcenie wyższe pedagogika specjalna – resocjalizacja, studia podyplomowe: socjoterapia, diagnoza i terapia pedagogiczna , oligofrenopedagogika, informatyka w edukacji, zarządzanie w oświacie. Obecnie własna działalność gospodarcza. Mąż i szczęśliwy tata. Z rozsądku pracownik z zamiłowania społecznik. Hobby: muzyka biernie i aktywnie, spacery w plenery, rower. Mój pomysł na działanie  w Radzie: polityka informacyjna, polityka małych spraw.

Wyślij wiadomość