Galerię naszej miejscowości zapełniają zdjęcia lokalnych artystów. Tomasza Michali, Łukasza Rozwadowskiego, Adama Sikora oraz perełki w gronie mężczyzn Natalii Potempy.